БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ “МАСК” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА.

Агаар чанар ба эрүүл мэнд Маск төслийн хүрээнд Нийслэлийн БГД-ийн ЕБ-ийн 113-р суруулийн 6-8-р ангийн 394 сурагчдыг хамруулан агаар чанарын талаар мэдлэг мэдээлэл өгч шүүлтүүртэй маскыг өдөр бүр зүүж хэвшин эрүүл мэндээ хамгаалах хандлагыг төрүүлж байна. Төслийн хүрээнд 113-р сургуулийн 2 сургагч багш бэлтгэгдэж, сурагчдад 394 маск үнэгүй тараагдаж байна.

Нийтлэсэн: 2018-11-30 | Үзсэн: 33576Дэлгэрэнгүй

ХАРАА ХЯНАЛТГҮЙ ХҮҮХДИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ, ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн “Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/1016 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа гэр орноосоо хөндийрч, урт хугацааны турш хараа хяналтгүй амьдарч байгаа хүүхдийг эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид нь хүлээлгэн өгөх, боломжгүй тохиолдолд улсын асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах ажлыг

Нийтлэсэн: 2018-11-22 | Үзсэн: 33538Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ ТӨВҮҮДЭД НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, АРГА ЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ АЖИЛЛАА.

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас 2018 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн, Хүүхдийн өдөр өнжүүлэх төвүүдэд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, арга зүйн удирдамжийн дагуу 11 сарын 07-15-ны өдрийн хооронд судалгаа мэдээлэл, хяналтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус ажлын хүрээнд 60 өдөр өнжүүлэх төвийн 144 багш, 800 гаруй хүүхдийн судалгааг авч, шаардлагатай мэргэжилт арга зүйн зөвлөмжийг өгч

Нийтлэсэн: 2018-11-16 | Үзсэн: 33411Дэлгэрэнгүй

“ЗОРИЛГОТОЙ БАЙХ, ЗОРИЛГОО ТОДОРХОЙЛОХУЙ” СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2018 оны 11-р сарын 14-нд БГД-ийн ерөнхий боловсролын 96-р сургуулийн сурагчдад Залуучуудын хөгжлийн төвийн үндсэн сургалтын “Зорилготой байх, Зорилгоо тодорхойлохуй” сэдвийн хүрээнд сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн Хүүхдийн эрх, хамгаалал, хүүхдийн аюулгүйн дүрмийн талаар сурагчдад мэдээлэл хүргэлээ.

Нийтлэсэн: 2018-11-15 | Үзсэн: 33571Дэлгэрэнгүй

ХАМТАРСАН БАГЫН “АСУУДАЛ БА ШИЙДЭЛ” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Хамтарсан багийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, харилцан тушлага солилцох, шилдэг хамтарсан багийг шалгаруулах зорилготой “Асуудал ба шийдэл” тэмцээнийг дүүргийн хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Тус тэмцээнд: Тэрүүн байр – 6 дугаар хороо Дэд байр – 10 дугаар хороо Гутгаар байр – 12 дугаар хороо тус тус эзэлж, шилдэг нийгмийн ажилтанаар 6 дугаар хороо, Б.Булган шалгарлаа. Шагналт

Нийтлэсэн: 2018-10-29 | Үзсэн: 33327Дэлгэрэнгүй