Тушаалууд

“УГИЙН БИЧИГ УДМЫН ТҮҮХ” УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

“УГИЙН БИЧИГ УДМЫН ТҮҮХ” УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

“Хүүхдийн түлэгдэлт-эцэг эхийн хариуцлагаас” нэг сарын аян зохион байгууллаа.

“Хүүхдийн түлэгдэлт-эцэг эхийн хариуцлагаас” нэг сарын аян зохион байгууллаа.

2017 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

2017 оны 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

2017 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

2017 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

2017 оны 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

2017 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

2017 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

Баянгол дүүргийн Засаг даргатай “Үр дүнгийн гэрээ”-гээ байгууллаа.

Баянгол дүүргийн Засаг даргатай “Үр дүнгийн гэрээ”-гээ байгууллаа.