ЗАРИМ ХОРОО, СУРГУУЛИУДАД ТЕХНИКИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ 👍👍

Баянгол дүүрэг нь дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагатай өнгөрсөн оноос эхлэн “Хүүхэд хамгаалал ба нөлөөлөл” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд 2019 оны 01 сарын 28-ны өдөр дүүргийн 20, 21, 22 дугаар хороо болон Ерөнхий боловсролын 13, 19, 77, 78, 113 дугаар сургуулиудад өдөр тутам хэрэглэгддэг өнгөт принтер, лиминатрын машин, самбар, цаас зүсэгч, файлын шүүгээ, ус буцалгагч зэргийг гардуулан өглөө. 📕📗🖋🖋🖌
Дээрх хороо болон сургуулиуд техникийн дэмжлэгийн төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа юм байна. 

“Хүүхэд хамгаалал ба Нөлөөлөл” төслийг хэрэгжүүлж зорилтот бүлгийн хүүхдийг хөгжүүлэх, гэр бүлд хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, эцэг эх, асран хамгаалагчдад эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх, хамтрагч талуудын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэхэд оршдог байна.