“ЗОРИЛГОТОЙ БАЙХ, ЗОРИЛГОО ТОДОРХОЙЛОХУЙ” СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2018 оны 11-р сарын 14-нд БГД-ийн ерөнхий боловсролын 96-р сургуулийн сурагчдад Залуучуудын хөгжлийн төвийн үндсэн сургалтын “Зорилготой байх, Зорилгоо тодорхойлохуй” сэдвийн хүрээнд сургалтыг зохион байгууллаа.
Мөн Хүүхдийн эрх, хамгаалал, хүүхдийн аюулгүйн дүрмийн талаар сурагчдад мэдээлэл хүргэлээ.