“Ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлье”, “Хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн онцлог ба хүмүүжлийн эерэг арга” сэдвүүдийн хүрээнд зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэлээ.

Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран “Хүүхдийг осол гэмтэл, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх” аян болон “Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлье” үндэсний аяны хүрээнд дүүргийн 15, 47, 141, 133, 57-р цэцэрлэгийн 480 эцэг эх, багш ажилчдад дээрх 2 сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.